Nakon uvodnoga kritičkog promišljanja problematike periodizacije i definicije pojma renesanse, kao i s njome povezanoga pitanja vrstovne klasifikacije, u kolegiju će se analizirati najznačajnije vrste hrvatske renesansne književnosti, u užemu hrvatskom, kao i širem europskome kontekstu, kritički propitujući i njihova ključne dosadašnja tumačenja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225488
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski