Cilj predmeta je upoznati studente s nekim aspektima proučavanja govorne fluentosti, prvenstveno iz psiholingvističke, neurobiološke, fonetske  i sociolingvističke perspektive, te ih osposobiti za samostalnu analizu i interpretaciju fluetnosti u različitim govornim ostvarenjima.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225462
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski