Kolegij pruža pregled vrsta nacrta istraživanja mješovitom metodologijom s naglaskom na njihovoj primjeni u sociološkim istraživanjima društvenih pojava i procesa. Koristit će se primjeri provedenih istraživanja iz domaće i strane sociološke istraživačke scene. Kolegij će započeti raspravom o povijesti i epistemologiji istraživanja mješovitom metodologijom i zadržati fokus na epistemološkim osnovama pojedinih vrsta dizajna istraživanja i njihovih komponenti. Razmatrat će se brojne istraživačke tradicije koje se mogu podvesti pod „kvantitativne“ i „kvalitativne“ metode, uključujući metodu ankete, kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja, etnografiju, dubinske intervjue, polustrukturirane intervjue, fokusne grupe itd. Obradit će se tematika vezana za metode prikupljanja, analize, integriranja i izvještavanja podataka iz više izvora. Kolegij će biti usmjeren na primjenu mješovite metodologije u istraživačkoj praksi te će uključivati predavanja, prezentacije primijenjenih mješovitih metoda istraživanja od strane nastavnica i gosta stručnjaka te studentska izlaganja i diskusije vezane uz odabranu temu istraživanja. Studenti će u grupnom radu osmisliti i provesti istraživanje primjenom mješovite metodologije uz mentorstvo nastavnica/ka.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225517
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski