Povijest Kine 2 obavezni je kolegij na prvoj godini Slobodnog studija Sinologije.
Tijekom kolegija studenti će biti upoznati sa povijesti Kine od početka dinastije Song (960. g.) do suvremenih događanja.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski