Cilj je studente upoznati s osnovnim metodama statističke obrade tekstnih podataka te s osnovama programiranja u programskom jeziku koji se primjenjuje u akademskoj zajednici i industriji. Studente će usvojiti osnovne koncepte iz područja statističke obrade teksta. Studente će se osposobiti za samostalni razvoj jednostavnih statističkih alata za obradu teksta te za vrednovanje takvih alata. Kolegij je namijenjen svim studentima ne-matičnog preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijsih znanosti, pogotovo studentima filoloških studija bez prethodnog iskustva u programiranju.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225475
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski