Cilj predmeta je upoznati studente s raznovrsnim metodološkim i koncepcijskim pristupima u judaističkim studijima te ih pripremiti za samostalno istraživanje za potrebe izrade diplomskog rada.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 147581
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski