Na temelju analize Lockeovih radova razjasniti i kritički raspraviti:

a) Lockeovu teoriju vlasništva; b) moralni, socijalni i politički subjektivitet pojedinaca;

c) Lockeovu teoriju kontraktualističke legitimacije političkog autoriteta i političke obveze;

d) moralno opravdanje otpora odnosno političke revolucije; e) Lockeove argumentacijske strategije opravdanja vjerske tolerancije.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160805
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski