Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnom terminologijom, pojmovima i postavkama teorije nastave stranih jezika te ih potaknuti na promišljanje o modelima, metodama i pristupima učenju stranih jezika.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117779
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski