Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.

 1. Uvodne informacije nastavnika i dogovor o izvođenju seminara
 2. Kriteriji za procjenu nastavnih aktivnosti i obrasci za pripremu seminarskih radova 
 3. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 4. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 5. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 6. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 7. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 8. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 9. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 10. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava 
 11. Individualni rad s nastavnikom
 12. Individualni rad s nastavnikom
 13. Individualni rad s nastavnikom
 14. Izrada revidiranog seminarskog rada
 15. Završni razgovor

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 185379
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski