Predmet ima glavni cilj upoznati studente s participativnim procesima vezanim uz održivi urbani razvoj kroz teorijski dio predavanja i kroz praktični dio nastave u kojemu se na izabranom prijeru primjenjuju različita sociološka znanja na osmišljavanje, provedbu i evaluaciju participativnog pristupa urbanim transformacijama i održivom razvoju grada. U okviru terenske nastave cilj je ostvariti suradnju s udrugama civilnog društva koje se bave održivim razvojem, sa strukovnim udruženjima i građanskim inicijativama te s jedinicama lokalne samouprave kako bi rezultati studentskih aktivnosti bili povezani s realnim prostorom i prijedlozi mogućih rješenja ili istraživanja bili prezentirani odgovarajućim urbanim akterima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225518
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski