Upoznavanje književnopovijesnih pojmova povezanih s određenjem suvremene književnosti i proučavanje književnopovijesne periodizacije i procesa kanonizacije uz uvid u interkulturalnu dimenziju suvremene književnosti na primjeru različitih žanrova suvremene književnosti njemačkoga govornog područja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225468
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski