Kolegij je dio predmeta Povijest starog Istoka. Sadržaj ovog kolegija u okviru predmeta Povijest starog Istoka okrenut je problemima duge egipatske povijesti. Cilj je kolegija da osposobi studente za samostalan rad i razumijevanje najvažnijih procesa u dugom povijesnom trajanju prostora, na kojem nastaju prva organizirana društva.  Studente kolegijem upoznajemo s osnovnom terminologijom i kronologijom, ali i suvremenim paradigmama i mogućim teorijskim i praktičnim pristupima u istraživanju najstarije povijesti čovječanstva.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118169, 199008
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski