Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 171111
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: zimski