Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta bavi se društvenim i povijesnim kontekstom oblikovanja nastavnog predmeta Hrvatski jezik u školi od njegova uvođenja sredinom 19. stoljeća do kurikulske reforme. Pritom se obuhvaćaju i vanjska povijest (zakonske odredbe i propisi, satnica, naziv predmeta, obrazovanje nastavnika...) i unutrašnje (povijest sadržaja i metoda).

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225500
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski