Cilj kolegija je razviti praktične aspekte nastavničkih kompetencija osobnim iskustvom poučavanja povijesti u osnovnoj i srednjoj školi te povezivanjem teorijskih spoznaja iz relevantnih kolegija s izvođenjem nastavnih sati povijesti.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 199032
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski