Razviti praktične aspekte nastavničkih kompetencija osobnim iskustvom poučavanja povijesti u osnovnoj i srednjoj školi te povezivanjem teorijskih spoznaja iz relevantnih kolegija s izvođenjem nastavnih sati povijesti.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184280
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski