Ciklički kolegij "Stara povijest hrvatskih zemalja II" predaje se u neparnim (zimskim) semestrima diplomskog studija povijesti, svake akademske godine koja počinje u neparnoj kalendarskoj godini, od akad. g. 2009/10. Dio je predmeta Stara povijest hrvatskih zemalja, a gradivo mu je povijest rimskih pokrajina na hrvatskom povijesnom prostoru. Za razliku od toga, gradivo cikličkog kolegija "Stara povijest hrvatskih zemalja I" obuhvaća prapovijest i protohistoriju hrvatskog povijesnog prostora, te rimsko osvajanje. Taj se ciklički kolegij predaje u neparnim (zimskim) semestrima diplomskog studija povijesti svake akademske godine koja počinje u parnoj kalendarskoj godini, od akad g 2008/9.

Trenutno su oba kolegija otvorena kao jedan, s naslovom "Stara povijest hrvatskih zemalja I i II", i s predviđenim kraticama SPHZ I ili II. Vjerojatno se to u nekom trenutku činilo dobrim rješenjem zato što oba kolegija predajemo i prof. dr. Boris Olujić i ja i oboma su nam potrebna sva ovlaštenja. Ipak, prof. dr. Boris Olujić je nositelj kolegija SPHZ I, a ja sam nositelj kolegija SPHZ II., pa sada zajedno molimo da kreirate odvojene e-kolegije na kojima ćemo imati sve nositeljske ovlasti.

Potreba se posebno ukazala zbog nekih studenata koji su prošle akademske godine odslušali SPHZ I, ali nisu uredili sve obveze, a ne spadaju u SPHZ II, odakle ih, međutim, ne smijem obrisati jer prof. Olujić još posluje s njima. U skladu s time, pri uređivanju ovoga problema nikako se ne bi smjeli izgubiti podatci (popis studenata, nastavni materijali, obavijesti) koje je prof. Olujić postavio na aktualnu stranicu SPHZ I i II, dok ćemo ovogodišnje novoupisane polaznike SPHZ II obrisati iz njegove buduće posebne stranice SPHZ I.

Prema našem dogovoru,  i prof. Olujić bi vam trebao poslati zahtjev za raščišćavanje situacije, odnosno za kreiranje samostalnog e-kolegija SPHZ I.

Unaprijed zahvaljujući, srdačno

Prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić 

Ovaj e-kolegij za studente dvopredmetnog studija iznosi 4 ECTS boda.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117671, 199011
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski