Cilj kolegija

Opisati posebnosti modernizma i postmodernizma u kulturi i umjetnostima 20-og stoljeća, a potom posebnosti njima pripadajućih književnih poetika. Na reprezentativnom korpusu hrvatske lirike od Matoša i Vidrića do Maleša i Anke Žagar promatrat će se razvoj koncepata i ideja poput: autora, reprezentacije, čitatelja, identiteta, fikcije, zbilje, lijepog, smisla, izvornosti, lirike, kanona, žanra, umjetničke vrijednosti, imaginacije, književne politike, itd. Usporednim čitanjem književnoteorijskih i lirskih tekstova pristupit će se razumijevanju institucije književnosti i njezine uloge u individualnom razvoju i razvoju društva.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu

Proučavanjem razlike hrvatske modernističke i postmodernističke lirike, dakle, poetičkih, filozofskih, kulturoloških, stilskih, etičkih i drugih posebnosti koje ih obilježavaju od presudne je važnosti ne samo za razumijevanje interpretiranog dijela korpusa novije hrvatske književnosti, nego i niza društvenih, epistemoloških, političkih i etičkih problema generiranih u procijepu paradigmi moderne i postmoderne.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118116
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski