Pohranjivanje materijale za studente rdi dubljeg upoznavanja glavnih tokova mađarske književnosti i kulture 19. stoljeća i njihovih glavnih predstavnika te stručna analiza pojedinačnih djela.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117877
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski