Zamišljen kao dodatak predmetima Kršćanstvo u srednjem vijeku I i II, ovaj je kolegij posvećen pitanju: kako se uloga kršćanstva u oblikovanju srednjovjekovne civilizacije europskog Zapada percipira i prezentira u suvremenoj kulturi (Europa i SAD kasnog 20. st.)? Postupak pristupa odabranim povijesnim fenomenima sastoji se od izbora „slikupojma ili fenomena itretirajući je kao proizvod određenog suvremenog diskursakroz analizu strukture tog proizvodapostavljanja dvostrukog pitanja: na koji način ta slika prezentira prošlu stvarnost, s jedne strane, i što govori o okolnostima (akterima, mehanizmima) njena oblikovanja, s druge. Takav postupak podrazumijeva, dakle, pitanje o relaciji suvremenog spram srednjovjekovlja (odabira tema, korištenje izvora, oslanjanje na autoriteteliteraturu). konstrukcije i prezentacije (svrha, ishodi).


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118165
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski