Kolegij je zamišljen kao nadopuna pregleda hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti koja se podučava na dodiplomskom studiju te dodatak kolegiju Etnički identiteti iz ponude diplomskog studija povijesti. Vraćajući se predmetu koji bi (barem na razini temeljne faktografije) studentima morao biti dobro poznat, nakana je ovog kolegija kritički promotriti status hrvatskog ranoga srednjovjekovlja ponajprije kao – za oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta – simbolički specifičnog i jedinstvenog razdoblja. Rano srednjovjekovlje kao „zlatno doba“ hrvatske državnosti – utjelovljeno u nizu predmeta, simbola, tekstova i koncepata – promatrat će se prvenstveno pod vidikom povijesti recepcije. Drugim riječima, slušatelji kolegija će, kroz promatranje niza različitih „slika“ ranoga srednjovjekovlja u susljednim povijesnim razdobljima, biti upućeni na kritičku raščlambu odabranih izvora (predmeta, simbola i tekstova) prvenstveno pod vidikom njihovih naknadnih tumačenjâ i uporabâ. Različiti konteksti u kojima se javlja(lo) zanimanje za rano srednjovjekovlje otvaraju niz uzbudljivih istraživačkih pitanja vezanih uz mehanizme (re)konstrukcije prošlosti i njene uporabe. Smještajući tako usmjereno proučavanje hrvatskoga ranog srednjovjekovlja u širi europski kontekst – svrha je kolegija da, uz bavljenje odabranim izvorima, posluži i kao poticaj za kritičko promišljanje epistemoloških temelja proučavanju ranoga srednjovjekovlja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 36802
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski