U kolegiju se unaprjeđuje poznavanja normativne gramatike i pravopisa suvremenog hrvatskog jezika, upoznaje se studente s funkcionalnim stilovima te s njihovim obilježjima i markerima. Tijekom rada u kolegiju razvija se komunikacijska i prijevodna kompetencija studenata, kao i osjećaj za nijansiranu upotrebu jezičnih sredstava usklađenu sa zahtjevima pojedinog funkcionalnog stila i cjelokupne komunikacijske situacije.

Razina studija: D

ECTS: 5

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160827
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski