Kolegij će studente upoznati s teorijskim spoznajama i praktičnim primjenama informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120099
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski