Predmet Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji bavi se temeljnim komunikacijskim funkcijama jezika i  različitim komunikacijskim domenama. U sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi opisuju se tipovi jezičnog diskursa i njihove funkcije u javnoj, privatnoj i interpersonalnoj sferi.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117627
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski