Počevši od od tumačenja sokratovske ironije preko različitih povijesnih preoblikovanja koncepta, napose iz pera F. Schlegela, L. Tiecka  i S. Kierkegaarda, na kolegiju ćemo promatrati kako se u književnim djelima očituje ironijska igra razmakom i razlikom između rečenog i mišljenog, između iskaza i iskazivanja. Slijedom izdvojenih teorijskih pristupa konceptu ironije, na kolegiju ćemo obuhvatiti povijest pojma razmatrajući široki raspon književnih djela, od antičkih komedija i romana preko romantičkih do modernističkih odnosno postmodernističkih djela R. Musila, T. Manna, F. Kafke, L. Pirandella, V. Nabokova.    


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225485
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski