Kolegij je posvećen učenju lineara B, najstarijega grčkog pisma. Pismo je silabičke prirode (jedan znak stoji za jedan slog) i dešifrirano je 1952. godine. Po usvajanju znakovlja pisma predavanja se posvećuju čitanju izvornih linear B tekstova, uglavnom ispisanih na glinenim tablicama. Na samome kraju semestra održava se praktični sat na kojem će studenti izrađuju vlastite linear B tablice.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51116
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski