Kolegij će prikazati studentima mogućnosti programiranja baza podataka.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117593
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski