Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim problemima odnosa historiografije i nacionalizma. To s jedne strane obuhvaća načine na koje historiografija proučava problematiku nacije, nacionalizma i nacionalnog identiteta u povijesnoj i suvremenoj perspektivi, a s druge strane kako nacije i nacionalizmi upotrebljavaju povijest i utječu na povjesničare, historiografiju i nastavu povijesti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225511
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski