Povijest kineske književnosti 1


Kolegij iz Povijesti kineske književnosti 1 pregled je reprezentativnih žanrova, djela i autora kineske književnosti od najranijih razdoblja do kraja Song dinastije. Zastupljeni su razni žanrovi poput narodnog pjesništva, povijesnih zapisa, eseja, proze i poezije što omogućuje široki uvid u bogatstvo literarnog stvaralaštva Kine kao i propitivanje pojmanja književnosti u tadašnjoj Kini.  

Kolegij je namijenjen studentima 3. godine slobodnog studija sinologije jer se uz engleske (i rjeđe hrvatske) prijevode, čitaju i ulomci ili u slučaju poezije - i čitava djela na originalu. Budući da su djela pisana na klasičnom kineskom jeziku, studentima se preporučuje i slušanje izbornog predmeta Čitanje klasičnog kineskog teksta kao jezična dopuna kolegiju.


Povijest kineske književnosti 2 

Studenti će se upoznati s reprezentativnim žanrovima, djelima i autorima od dinastije Yuan do modernog razdoblja, uzimajući pri tom u obzir tipologiju žanrova u kineskoj tradiciji te sjecišta književnog stvaralaštva s intelektualnim i kulturalnim težnjama i tendencijama u pojedinim razdobljima. Također, studenti će kroz pažljivo iščitavanje cijelih djela ili njihovih kraćih ulomaka, analizirati i interpretirati, između ostalog, i pozadinu nastanka, sadržaj, strukturu, teme, motive i narativne tehnike različitih tekstova. 

Kolegij je namijenjen studentima 3. godine slobodnog studija sinologije jer se uz engleske (i rjeđe hrvatske) prijevode, čitaju i ulomci ili u slučaju poezije - i čitava djela na originalu. Budući da su djela pisana na klasičnom kineskom jeziku, studentima se preporučuje i slušanje izbornog predmeta Čitanje klasičnog kineskog teksta kao jezična dopuna kolegiju.
Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni