Ovaj e-kolegij izvodi se na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225543
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski