U seminaru Alijenacija i etika, kroz zajedničko čitanje i interpretaciju, te izlaganje seminarskih radova i diskusiju, obrađuju se djela relevantna za rekonstrukciju) rasprave o pitanju alijenacije. Rad u seminaru strukturiran je u četiri cjeline: 1) Uvodno izlaganje nastavnika; 2) Pojam alijenacije – povijest i interpretacije; 3) Vrste alijenacije; 4) Završna rasprava. Svako poglavlje obrađuje se u formi okruglog stola pri čemu se po četiri studenta/ce pojavljuju naizmjence kao izlagači i pripremljeni komentatori u raspravi u koju se ravnopravno uključuju ostali sudionici rada u seminaru.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184186
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski