Savez studentskih udruga Filozofskog fakulteta studentska je udruga čije su članice studentske udruge sa sjedištem na Filozofskom fakultetu.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski