Cilj kolegija je upoznavanje i razumijevanje ideje kanona i klasika u povijesti zapadnoeuropske književnosti. Kolegij pridonosi boljem poznavanju povijesti i problematike klasične i moderne europske književnosti.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160776
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski