Studenti osvještavaju potrebu za korekcijom izgovora na primjerima govora na hrvatskom ili stranim jezicima. Upoznaju se i s osnovama fonetike potrebnim za razumijevanje i primjenu korekcije.
Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 120100
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski