Praksa iz arhivistike

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 126814, 129226
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: ljetni