Nakon što su studenti prethodno usvojili epigrafska znanja vezana uz linear B, poznavanje pisma iskoristit će za detaljno čitanje natpisa u cilju boljega razumijevanja mikenskoga društva. Tablice koje će se čitati reći će nam više o mikenskoj socijalnoj strukturi (pogotovo po pitanju robova), mikenskoj religiji, domaćim životinjama i namirnicama koje su Mikenjani konzumirali, proizvodnji vina, tekstila i parfema, izradi luksuznoga namještaja i metalnoga oružja, itd.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 56127
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni