Obvezni kolegij iz fonetskog modula tijekom kojeg će se studenti upoznati s govorništvom, te steći znanja i vještine iz ovog područja potrebne za buduće zanimanje.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120101
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni