Pojam 'aksiološke analize' u ovom se kolegiju odnosi na istraživanje unutartekstnih vrijednosti, odnosno postupaka kojima se u tekstu vrednuju segmenti njegova tematskog svijeta. Istraživački se korpus ograničava na ranonovovjekovne tekstove, s posebnim naglaskom na razlikovanja mehanizama unutartekstnih vrednovanja u nefikcionalnim i fikcionalnim tekstovima, a unutar potonjih na žanrovske razlike u realizaciji vrijednosnog potencijala teksta. Unatoč tom povijesnom ograničenju, konceptualizacija istraživanja, pored aksiološke literature, nužno mora uključiti svakodnevno iskustvo i suvremene diskurzivne prakse.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225497
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni