Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 129232, 126818
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: ljetni