Svrha je predmeta da studenti steknu teorijska i praktična znanja iz forenzične fonetike, da usvoje protokole procjene (ne)sličnosti parova glasova govornika, da samostalno znaju mjeriti akustične parametre sadržane u govoru govornika na temelju relevantnih računalnih programa te kompetentno odrediti sve dimenzije govora u protokolima. Daljnja je svrha da znaju odrediti koje će zvučne parametre govora odabrati u postupku prepoznavanja govornika s obzirom na govorni uzorak i okogovorne čimbenike zvučnoga uzorka govora.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225464
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni