Cilj kolegija je upoznati studente prediplomskog studija s ključnim pojmovima, povijesnim razvojem, temeljnim principima i oblicima primjene Verbotonalne teorije te povezati temelje i načela Verbotonalne teorije sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225463
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni