Obvezni kolegij za studente Integriranog studija povijesti i geografije / geografije i povijesti. Kolegij uključuje teme o komunikaciji u kontekstu nastavničkog obrazovanja. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 168281
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni