Kolegij "Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja" je izborni kolegij za studente povijesti i geografije i izvodi se u okviru CZONa.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 171112
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni