Cijevi kolegija su: 1. Kritički analizirati moralne dvojbe svakodnevnog života te potaknuti etičku i javno moralnu ili političku refleksiju;  2. Na temelju etičkih refleksija stvoriti vrijednosni okvir za kritičko prosuđivanje privatno-moralnih i osobito javno-moralnih ili političkih pitanja današnjice;  3. Propitati argumentacijsku valjanost i uvjerljivost različitih teorija pravednosti;  4. Potaknuti i njegovati intelektualne i kulturne potencijale demokratske političke kulture.

Ovaj e-kolegij izvodi se na preddiplomskom i diplomskom studiju.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131763
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni