Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225467
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni