Poznavanje osnova najutjecajnijih teorija i pristupa mitu (antropoloških, funkcionalističkih, strukturalističkih, psihoanalitičkih). Upućivanje u problematiku mitskog, “mitskog mišljenja”, mitoloških sustava i odnosa verbalnih folklornih oblika (bajke, predaje, basme, mitološke epske pjesme) i mita, kao i izabranih djela autoske književnosti  koja su koristila predloške mitova. Stjecanje osnovnih znanja o konceptu kulturnoga pamćenja, s osobitim naglaskom na ulogu usmene i pisane književnosti te mikrojezičnih struktura u kontekstu tradiranja mitema.  Upoznavanje s velikim mitografskim tradicijama. Osposobljavanje za samostalnu interpretaciju, analizu i komparaciju mitskih struktura osobito na korpusu usmene književnosti i pisane književnosti intertekstualno i intermedijalno povezane s usmenom književnošću. Osiguravanje vještine vođenog istraživanja kroz projektne zadatke i njihova samostalna prezentiranja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225493
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni