Poznavanje i praktična primjena gramatike, vokabulara i frazeologije latinskoga jezika kao pripomoć za studij romanskih jezika s fonetskog, fonološkog, morfološkog gledišta.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36888
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni