Kolegij se nadovezuje na Tečaj latinskoga jezika I; predviđen je za studente koji nisu imali latinski jezik (u programu završene osnovne ili srednje škole). Nastavak upoznavanja s osnovama latinske morfologije i jednostavnije sintakse; analiza i prijevod lakših latinskih tekstova.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132035
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni