Na kolegiju se obrađuju karakteristikegovorničkihdijaloških (intervju, razgovornatemu, debata, brainstorming, sastanci, pregovori) imonološkihvrsta (govori, prigodnigovori, izjave, uvodneriječi), parlamentarnigovoriteposebneretoričkevrste (voditeljstvo, prijenosi, prevođenje). Pojedinevrste ćeseanaliziratiiuvježbavatipridajućiposebnupozornoststrukturiicilju.Svrhajekolegijastećiznanjaopravilimapojedinihretoričkihvrstateovladativještinomorganiziranjaisudjelovanjaupojedinom žanru.

Šifra razine studija: D (diplomski)
ECTS: 5
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170378
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski