Kolegij daje pregled hrvatske kajkavske književnosti od 16. stoljeća do sredine 19. stoljeća. Uvodno se daje književnopovijesni kontekst,  a potom se čitaju djela kajkavskih pisaca ili ulomci, kao i neka anonimna djela. Upućuje se na njihovu poetiku, žanrovske osobitosti i funkciju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225495
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni